Клопката на таланта

Провалът е сериозен проблем в спорта, но успехът също може да бъде проблем. Твърде малко момчета днес получават адекватно мъжко внимание. Ако някое момче покаже заложби във футбола, крикета или тениса, възрастните изведнъж започват да се интересуват от него. Баща му или треньорът му не спират да го хвалят. Момчето започва да се изкачва по спортната стълбица. Мъжете получават движеща сила за своите мечти. Детето получава одобрението, за което копнее.
А какво става, ако то се нарани? Или ако достигне естествената граница на възможностите си? Или ако стресът го накара да използва наркотици, или ако прекали с тренировките? Одобрението му се отнема, по-възрастните мъже демонстрират своето разочарование. Похвалата на обществото се превръща в отхвърляне. Животът на хиляди млади хора е бил съсипан или осакатен по този начин. Колкото по-талантливо е едно дете, толкова по-важно е родителите му да го пазят от „спортни злоупотреби” – от използването на неговия спортен успех за угаждане на възрастните.