Значението на майките е все така голямо

Значението на майките е все така голямо

Това внезапно увеличаване на интереса към бащата не означава, че мама слиза от сцената.
В някои страни (като САЩ например) майките често се дистанцират (от синовете си в тази възраст,
за да ги направят „по-корави”. (Това е също и възрастта, в която британската нисша класа е
изпращала момчетата в училищата пансиони). Но това е глупава идея, както твърди Олга Силвия
в книгата си „Куражът да отглеждаш добри мъже”. Момчетата трябва да знаят, че могат да разчитат
па мама и че не е необходимо да потискат нежните си чувства. Нещата се подреждат най-добре,
ако момчето запази близостта си с мама, но към нея се прибави и тати. Ако бащата смята,
че детето е твърде обсебено от ( пета на майка си (което може да се случи), той трябва
увеличи собственото си участие, а не да критикува майката! Може би той е твърде критичен
или очаква прекалено много и детето се страхува от него.
Ако в ранните години на детето майка му внезапно се оттегли или престане да му дава топлина
и обич, но се  случва нещо ужасно – за да овладее мъката си, момченцето изключва тази част от личността си,
която е  терзана с нея – нежната и любяща част. За него е твърде болезнено да изпитва обич,
на която майка му вече не ошръща. Ако момченцето потисне тази част от своята типичност,
когато порасне за него ще бъде трудно да изразява топлина и нежност към партньорката и децата си,
ще бъде много напрегнат и раним човек. Всички позна-нимс такива мъже (шефове, бащи, дори съпрузи),
които i’ii емоционално ограничени и трудно общуват с хора. Можем да се подсигурим, че синовете ни
няма да станат linn-ma, като ги гушкаме, независимо дали са на пет,или на петнайсет години.